Olen perehtynyt äänenhuoltoon mm. Ritva Eerolan ja Mikko Pasasen
johdolla. Äänen terve ja luonnollinen toiminta sekä ääniergonomia ovat
minulle tärkeitä. Ääni jaksaa työvälineenä pitkään, jos sitä kohtelee
ja huoltaa hyvin.

Tarjoan ääntä työssään paljon käyttäville seuraavaa opintopakettia:
2 tuntia kestävä äänenkäyttö ja äänenhuolto -tuokio
Äänen toimintaa, äänen ominaisuuksia,
äänenhuoltoharjoitteita, äänenkäyttöharjoituksia. Teoriaa, yksilö- ja
pariharjoitteita ohjatusti.
-Suositeltava ryhmäkoko 2-20 hlöä.

Paketti soveltuu hyvin esimerkiksi työpaikan tyky-päivään.
Kuoroille ja lauluyhtyeille voin räätälöidä äänenhuoltoa tarpeen
mukaan, joko ryhmänä tai yksilötapaamisina.